عشقی بسیار زیبا (A Love So Beautiful) Som-O و Chadjen که در کنار هم زندگی می کردند، با هم اتوبوس می گرفتند، در یک اتاق درس می خواندند. یک روز پدر چاجن از دنیا می رود و مادرش دوباره ازدواج می کند و به ...