سفر و رابطه Purvi و Virendra Pratap Singh که مقید به این رسم هستند و خود را در یک رابطه معاملاتی می بینند.