پسر 11 ساله ای که عاشق فوتبال است و آرزو دارد بهترین باشد.